Το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο και τα αποτελέσματα της επεξεργασίας του θα χρησιμοποιηθούν για τη σύνταξη ενός άρθρου από τον υπεύθυνο καθηγητή της ερευνητικής εργασίας, σχετικά με την προστιθέμενη αξία που μπορεί να έχει η ενσωμάτωση ενός wiki στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις με ειλικρίνεια.

(Σε περίπτωση που δεν εμφανίζεται η παρακάτω φόρμα, μπορείτε να απαντήσετε κάνοντας κλικ ΕΔΩ)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Να πατήσετε στο τέλος της φόρμα το "Υποβολή"