Στις 4 Απριλίου 2014 το τμήμα Α3 του 8ου Γενικού Λυκείου Ηρακλείουσυμμετείχε στο4ο Μαθητικό Φεστιβάλ Ψηφιακής Δημιουργίαςκαι παρουσίασε τη χρήση του Wikispaces classroom (http://violence-project.wikispaces.com/)http://digifest-ira.blogspot.gr/2014/03/wikispaces-classroom-8.html
external image IMG_1884.jpg

Παρουσιάζει η μαθήτρια Παναγιώτα Λουμπούνη


external image IMG_1888.jpg
Παρουσιάζει η μαθήτρια Έλλη Κουρπά

external image IMG_1889.jpg
Παρουσιάζει η μαθήτρια Σοφία Κορνελάκη

external image IMG_1893.jpg
Οι μαθητές του Α3 με τονκαθηγητή πληροφορικής Γιώργο Παυλίδη
external image IMG_1894.jpg